Rebranding website & folio

It's time to play the music, it's time to light the lights.

Quick overview


Na rozdiel od uzavretých terárií, otvorené terária preferujú suchšie podmienky a nevyžadujú vlhké prostredie. Navyše nemá pravidelný vodný cyklus, pretože je otvorený do vzduchu. Otvorené teráriá sa preto musia často zalievať. Buď raz týždenne, alebo keď pôda zaschne a všimnete si, že je suchá pôda.

Everywhere you look, everywhere you go. There's a face of somebody who needs you. Everywhere you look, when you're lost out there and you're all alone.

Why do we always come here? I guess we'll never know. It's like a kind of the show!

História

Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries, sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you want to go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be where you can see, our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. You wanna go where people know, people are all the same, you wanna go where everybody knows your name. What ever happened to predictability? The milkman, the paperboy, evening TV. Everywhere you look, everywhere you go, there's a heart, a hand to hold onto.

Design

Tak ako sa mení celý svet, aj teráriá prešli modernizáciou. Vzhľad ako aj prevedenie terária je iba na nás, pretože nám "skrinka" nedáva limity.